(GRAFIK OBOWIĄZUJE OD 16 czerwiec 2021r. )

WOD –Workout of The Day „trening dnia”. Zadanie treningowe na dany dzień, szczegółowo określone przez trenera.

Mobility – zajęcia wspomagające regularny trening, skoncentrowane na zwiększaniu mobilności ciała poprzez m.in. rozciąganie, powiększanie zakresu ruchu w stawach, masowanie, rolowanie, rozbijanie mięśni.

Weightlifting – nauka techniki podnoszenia ciężarów, efektywnej pracy ze sztangą i poprawnego wykonywania elementów dwuboju olimpijskiego i trójboju siłowego.

Open gym – korzystanie z sali treningowej we własnym zakresie.